PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Klasik yüz yüze eğitim ile ulaşılamayan büyüklükteki kitlelere eğitim hizmeti götürmek. Özgün müfredatı sayesinde, felsefe alanında bilimsel, güncellenmiş ve zenginleştirilmiş ders içerikleri sunmak. Felsefe alanında karşılaşılan gerek tarihsel gerekse çağdaş sorun ve yaklaşımları, disiplinler arası bir bakışla değerlendireb...

Program Öğrenme Hedefleri

Program, mezunların çalışma alanlarındaki kavramsal sorunları temellendirebilme ve alana ilişkin bilgilerini paylaşabilme becerisine sahip olarak,ilgi alanına dahil olan konularda bağımsız ve ekip halinde çalışabilecek, farklı yorumları eleştirel süzgeçten geçirerek değerlendirebilecek, alanı ile ilgili çalışmalarda elde ettiği ...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Programda, ülke sınırları içerisindeki diğer benzer programların çalışmalarını da göz önüne bulundurarak ve ayrıca ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri gözönünde bulundurularak ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırılmaktadır. Gelişen teknoloji ile uyum içinde eğitim yapılması, zama...
E-BULTEN