AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK

İstanbul Üniversitesi

cenmak@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15803

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Enver ORMAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur EKREN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yücel YÜKSEL

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK

İstanbul Üniversitesi

cenmak@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15803

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayhan BIÇAK

İstanbul Üniversitesi

abicak@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15799

Özgeçmiş

Prof. Dr. Enver ORMAN

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Çiğdem DÜRÜŞKEN

İstanbul Üniversitesi

cdurus@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15858

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayri Şafak URAL

İstanbul Üniversitesi

urall@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15806

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sibel Ayşen ARKONAÇ

Emekli

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yücel BULUT

İstanbul Üniversitesi

yucelbulut@gmail.com

(212) 455 57 00 – 15993

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur Ekren

İstanbul Üniversitesi

ugur.ekren@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15796

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Cüneyt KAYA

Prof. Dr. Abdurrahman ALİY

İstanbul Üniversitesi

abdurrahmanaliy@gmail.com

(212) 455 57 00 – 15804

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr .com

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şerife Sema KARAKELLE

İstanbul Üniversitesi

semakara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Doç. Dr. Yücel YÜKSEL

İstanbul Üniversitesi

yyuksel@gmail.com

(212) 455 57 00 – 15805

Özgeçmiş

Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN

Konya N. Erbakan Üniversitesi

mhakkiakin@konya.edu.tr

(332) 221 06 99

Özgeçmiş

Doç. Dr. Enes KABAKCI

İstanbul Üniversitesi

ekabakci@istanbul.edu.tr

212 455 57 00 – 15794

Özgeçmiş

Doç. Dr. Nazlı İNÖNÜ

İstanbul Üniversitesi

ninonu@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15805

Özgeçmiş

Doç. Dr. Mehmet GÜNENÇ

İstanbul Üniversitesi

mehmetgunenc@yahoo.com

(212) 455 57 00 – 15801

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Özgüç GÜVEN

Doç. Dr. Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cahid ŞENEL

İstanbul Üniversitesi

csenel@istanbul.edu.tr

(216) 4954005

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murad OMAY

İstanbul Üniversitesi

necati.omay@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15799

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 10598

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş