DERSLER

1. Yıl

1 . Dönem (Güz Dönemi) 

Klasik Mantık I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Felsefeye Giriş

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Felsefe Öncesi Düşünüş

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Felsefenin Temel Kavramları I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Türk Dili I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Yabancı Dil I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

İlkçağ Felsefesi

 1. Dönem (Güz Dönemi)

İlkçağ Felsefesi Metinleri

 1. Dönem (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 1. Dönem (Güz Dönemi)

2 . Dönem (Bahar Dönemi) 

Klasik Mantık II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Felsefi Düşüncenin Oluşumu

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Felsefenin Temel Kavramları II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Türk Dili II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Yabancı Dil II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Bilgi Felsefesi

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

  2. Dönem (Bahar Dönemi)

İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi Metinleri

  2. Dönem (Bahar Dönemi)
2. Yıl

3 . Dönem (Güz Dönemi) 

Hermeneutik

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Ahlak Felsefesi

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Modern Mantık I

  3. Dönem (Güz Dönemi)

İslam Düşüncesine Giriş

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Varlık Felsefesi

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Sosyolojiye Giriş

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Psikolojiye Giriş I

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Felsefenin Temel Disiplinleri

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Siyasal Düşünceler Tarihi

  3. Dönem (Güz Dönemi)

Felsefede Kaynak Diller I Latince

  3. Dönem (Güz Dönemi)

4 . Dönem (Bahar Dönemi) 

Akıl ve Eylem

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Bilim Felsefesi

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Modern Mantık II

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Felsefe Bilim Din İlişkileri

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Sosyolojiye Giriş II

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Klasik Türk Düşüncesi

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Ortaçağ Felsefesi Tarihi

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Felsefede Kaynak Diller II Latince

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Psikolojiye Giriş II

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Bilimsel Bilginin Sosyolojisi

  4. Dönem (Bahar Dönemi)

Sosyal Bilimlerin Felsefesi

  4. Dönem (Bahar Dönemi)
3. Yıl

5 . Dönem (Güz Dönemi) 

Mantık Tarihi

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları I

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Türk İslam Felsefesi Tarihi I

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Modern Felsefenin Oluşumu

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Kant Felsefesi

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Varoluşçu Felsefeler

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Sosyal Psikolojiye Giriş I

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Kaynak Dilde Felsefe Metinleri III Latince

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Tarih Felsefesi

  5. Dönem(Güz Dönemi)

Sosyoloji Tarihi I

  5. Dönem(Güz Dönemi)

6 . Dönem (Bahar Dönemi) 

Mantık Felsefesi

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Yeniçağ Felsefesi

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Bilimsel Gelişimin Tarihi

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Türk İslam Felsefesi Tarihi II

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

İletişim sosyolojisi

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Sosyal Psikolojiye Giriş II

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları II

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Sosyoloji Tarihi II

  6. Dönem(Bahar Dönemi)

Estetik

  6. Dönem(Bahar Dönemi)
4. Yıl

7 . Dönem (Güz Dönemi) 

Değer Felsefesi

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Siyaset Felsefesi

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihi

  7. Dönem(Güz Dönemi)

20. YY. Felsefenin Temel Sorunları

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Mantık Çeşitleri I

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Pozitivist Felsefe

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Çağdaş Psikoloji Akımları

  7. Dönem(Güz Dönemi)

Türkiyenin Toplumsal Yapısı

  7. Dönem(Güz Dönemi)

8 . Dönem (Bahar Dönemi) 

20. YY. Felsefesi

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Mantık Çeşitleri II

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Çağdaş Felsefeden Kesitler

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Girişimcilik

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Zihin Felsefesi

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları II

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Sosyal Bilimlerde Metot ve Araştırma Teknikleri

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Yaşama Felsefeleri

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Değişim Sosyolojisi

  8. Dönem(Bahar Dönemi)

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

  8. Dönem(Bahar Dönemi)