Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar “Felsefe Lisans Mezunu” olacaklardır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

Sosyal Bilimlerin muhtelif alanlarında, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde

  • Araştırmacı,
  • Uzman,
  • Akademisyen olarak istihdam  edilebilmektedirler.

Pedagojik formasyon alarak

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarda öğretmenlik hakkı elde edebilirler.
  • Ayrıca özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

  •  Zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olup, 240 AKTS Kredisini tamamlamış olmaları,
  •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olmaları,

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar