Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar “Felsefe Lisans Mezunu” olacaklardır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

Sosyal Bilimlerin muhtelif alanlarında, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde

  • Araştırmacı,
  • Uzman,
  • Akademisyen olarak istihdam  edilebilmektedirler.

Pedagojik formasyon alarak

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarda öğretmenlik hakkı elde edebilirler.
  • Ayrıca özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar