Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan Felsefe Programı, dört yıllık açık öğretim lisans programıdır. Program, mezunların çalışma alanlarındaki kavramsal sorunları temellendirebilme ve alana ilişkin bilgilerini paylaşabilme becerisine sahip olarak,ilgi alanına dahil olan konularda bağımsız ve ekip halinde çalışabilecek, farklı yorumları eleştirel süzgeçten geçirerek değerlendirebilecek, alanı ile ilgili çalışmalarda elde ettiği sonuçlar üzerine meslektaşları ile tartışmalar sürdürebilecek, uğraştığı sorunları sonuçlandırıncaya kadar araştırıp, tartışıp, geliştirdikten sonra alana ilişkin özgün düşünceler üretebilecek ve yayınlar yapabilecek düzeye gelmelerini amaçlar.

 

 

DETAYLI BİLGİ

Felsefe diploma programıyla öğrencilere,

 • Sahip oldukları temel felsefi kaynakları kullanarak çalışmalar yapma,

 • Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama,

 • Eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanma,
 • Felsefenin çalışma alanları olan ontoloji, epistemoloji, etik, estetik, vb. alanların birbirleri ile ilişkileri içerisinde kavranması; yine bu bağlamda siyaset felsefesi, değer felsefesi, bilim felsefesi, mantık felsefesi, zihin felsefesi, vb. isimler altında özelleşen çalışma alanların birbirleri ile ilişkileri içerisinde kavrama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   Felsefe Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puan alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.
 • Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

   Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Felsefe Lisans Programı; İlk Çağ felsefesi, klasik mantık, modern mantık, hermeneutik, varlık felsefesi, psikolojiye giriş ve sosyoloji tarihi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

      Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   Felsefe lisansı programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir. Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

   Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Felsefe Lisans Mezunu” unvanını kazanırlar. (Diploma üzerindeki ibare)

   Felsefe lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

Felsefe lisans programı mezunları;

 • Sosyal bilimlerin muhtelif alanlarında araştırmacı, uzman ve akademisyen olabileceklerdir.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle araştırma merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir.
 • Pedagojik formasyon almaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmenlik hakkı elde edebilecekler; ayrıca özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabileceklerdir.
 • Mezunlarımız ilgi alanlarına bağlı olarak yazarlık da yapabileceklerdir.
 • Ayrıca mezunlarımız akademik çalışmalara yönlendirileceklerdir.

   Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.